Door naar content

De Monnik Dranken beoogt met nieuw live platform een aanvulling op het beurslandschap te bieden

15 oktober 2019

De Monnik Dranken beoogt met nieuw live platform een aanvulling op het beurslandschap te bieden

OLDENZAAL - Dinsdag 15 oktober 2019 Al een aantal jaren leeft de gedachte bij De Monnik Dranken om het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van een nieuw live platform op drankgebied ten faveure van de gehele Nederlandse drankenbranche. Het feit dat de Dranken Pakket Expo in Houten in 2019 helaas geen doorgang heeft gevonden heeft dit idee versterkt en in een stroomversnelling doen komen. Nieuw live platform Het streven is om in 2020 (september/ oktober) een nieuw live platform te lanceren op een centrale locatie in Nederland waarbij de focus zal liggen op relevantie en innovatie voor alle partijen. Missie De missie is dan ook een innovatief live platform, zonder winstoogmerk, te realiseren op drankgebied met een internationaal bereik waarbij de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse drankenbranche centraal staat. Middels experience marketing, trendintegratie, educatie en het netwerk van De Monnik Dranken wordt beoogd een meerwaarde te creëren voor de Nederlandse drankenbranche. Meerdere doelgroepen Gezien het feit dat we sturen op relevantie voor alle partijen, zullen we meerdere doelgroepen moeten aanspreken. Het streven is daarom met verschillende ‘areas’ voor drankcategorieën zowel de verschillende doelgroepen als de standhouders te enthousiasmeren. Het doel zal zijn om de slijterij/wijnhandel, de horeca maar ook de consument, op verschillende dagen,  te bereiken tijdens dit event.
De naam The Art of Drinks
De keuze is gevallen op een eigentijdse naam die verband houdt met de hedendaagse trends op drankgebied. Drank wordt steeds bewuster geconsumeerd en mensen zijn steeds meer geïnteresseerd in de kunst van het maken van drank. Hierbij speelt beleving een cruciale rol. De bedoeling is dat het live platform met de naam, The Art of Drinks (TAOD), de faciliteiten gaat bieden om de bovenstaande doelstellingen op een goede en dynamische wijze uit te diepen. De naam The Art of Drinks dekt daarbij de lading.
Wat is het vervolg?
De Monnik Dranken zal een aparte entiteit oprichten. Vanuit daar zal de bedrijfsvoering worden geregeld. Tevens zal er een vacature worden uitgezet voor een beursmanager. Deze persoon zal de verantwoordelijkheid krijgen voor wat betreft acquisitie en vormgeving van het platform. In een later stadium zullen dan ook de data en locatie worden bepaald.
Vacature
Klik hier voor de openstaande vacature van beursmanager voor The Art of Drinks.    
Back to top